HOME

CV

Selected recent publications

Work in progress 

Media & popular presentations


        Interdisciplinary/popular writings in English (in Norwegian, see below)

 

 

Monograph

 

Articles

 

 

Fiction about economics

 

 

Populærvitenskapelige arbeider på norsk (media & general interest, in Norwegian)

 

Om covid-19

·      Økonomien i pandemien: Penga eller livet?

 

Fiksjon om økonomi

·      Nyborg, K. (2016): Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet, Samtiden 2/16, novelle, fra “Balladen om den usynlige hånd”, Oslo: Aschehoug.

 

Avisartikler

·       Asheim, G.B., T. Fæhn, K. Nyborg, M. Greaker, C. Hagem, B. Harstad, M.O. Hoel, D. Lund, K.E. Rosendahl (2019): En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass, Aftenposten 26.07.19.

·       Lund, D., og K. Nyborg (2019): Hvordan begrenses oljeutvinningen best? Aftenposten 11.03.19.

·       Nyborg, K., T. Nilssen, S. Holden, K. Storesletten, B. Harstad (2019): Åpen tilgang fjerner ikke forlagenes makt. Aftenposten 04.02.19.

·       Nyborg, K. (2018): Sosiale relasjoner er på vei inn i økonomifaget. Heldigvis. Morgenbladet 12.09.18.

·       Lund, D., og K. Nyborg (2017): Behold petroleumsskatten! Klassekampen 12.01.17

·       Nyborg, K. (2016): De lettvinte unnskyldningers retorikk. Agenda Magasin 18.11.16.

·       Nyborg, K. (2016): Å snu onde sirkler. Dagens Næringsliv 07.10.16.

·       Nyborg, K. (2016): Økonomenes fortellinger. Agenda Magasin, Akademisk agenda, 21.04.16.

·       Nyborg, K. (2015): Tynt om tillit og arbeidsmiljølov. Dagens Næringsliv 08.01.15.

·       Nyborg, K. (2013): Den absurde ideen om perfekt konkurranse. Aftenposten 23.11.13.

·       Nyborg, K. (2013): Global dugnadsånd. Aftenposten 17.10.13.

·       Nyborg, K. (2013): Pappa-koordinatoren. Aftenposten 05.09.13.

·       Nyborg, K. (2013): Naturens mange verdier. Aftenposten 23.05.13.

·       Nyborg, K. (2013): Ansvarlige bedrifter, ansvarlige ansatte. Aftenposten 21.03.13.

·       Nyborg, K. (2012): Verdien av et liv. Aftenposten 14.12.12.

·       Nyborg, K. (2012): Rettferdig byrdefordeling: Et eksperiment. Aftenposten 26.10.12.

·       Nyborg, K. (2012): Avgjørelser på grunnlag av innsikt (velferdskalkulatoren). Aftenposten 14.09.12.

·       Nyborg, K., (2012):Poldens sparebank. Aftenposten 08.06.12.

·       Nyborg, K. (2012): Takk til byråkratene. Aftenposten 27.04.12.

·       Nyborg, K. (2012): De små klimaavtalene. Aftenposten 02.03.12.

·       Nyborg, K. (2012): Fri bokpris kan bli høy bokpris. Aftenposten 13.01.12.

·       Nyborg, K. (2011): Den som venter på noe godt. Aftenposten 09.12.11.

·       Nyborg, K. (2011): Historien om en tapt lobbykamp, Aftenposten 28.10.11.

·       Nyborg, K. (2011): Jeg vil ikke høre det. Dagens Næringsliv 22.07.11.

·       Nyborg, K. (2011): Lønnsomt, og så? Dagens Næringsliv 06.05.11. (Svar fra Marianne Andreassen, DN 10.05.11, her. Svar til Andreassen, DN 12.05.11, her.)

·       Nyborg, K. (2011): Støtte som virker. Dagens Næringsliv 03.02.11.

·       Nyborg, K. (2010): Cannabisøkonomi. Dagens Næringsliv 04.11.10.

·       Nyborg, K. (2010): Bokmarkedssvikt. Dagens Næringsliv 22.09.10.

·       Nyborg, K. (2010): Anstendighetens økonomi. Dagens Næringsliv, 12.08.10.

·       Nyborg, K. (2010): Gratispassasjerene. Dagens Næringsliv, 12.07.10.

·       Nyborg, K. (2010): Prisen for meningsfylt arbeid. Dagens Næringsliv, 07.06.10.

·       Carlsen, B., og Nyborg, K. (2009): Porten er åpen. Dagens Næringsliv, 23.11.08.

·       Nyborg, K. (2009): Kom til oss, Arne Strand! Dagsavisen, 31.10.09.  

·       Nyborg, K. (2008): Å tiltrekke seg de beste. Dagens Næringsliv, 18.07.08. 

·       Nyborg, K. (2008): Den store klimakatastrofen. Dagens Næringsliv, 08.07.08.

·       Nyborg, K. (2008): Ansvar som trekkplaster. Dagens Næringsliv, 20.02.08.

·       Nyborg, K. (2004): Den usynlige hånd og næringslivsetikk. Dagsavisen, 22.06.04.

·       Nyborg, K. (2004): Olje og lobbyøkonomi. Dagsavisen, 18.05.04.

·       Nyborg, K. (2004): Prisen for et innendørs magadrag. Dagsavisen, 07.04.04.

·       Nyborg, K. (2004): Om å tenke stort. Dagsavisen, 03.02.04.

·       Nyborg, K. (2004): Å finne den gode boka. Dagsavisen, 27.07.04.

·       Nyborg, K. (2003): Ikke senk oljeskatten! Aftenposten, 17.06.03.

       

Populærvitenskapelige foredrag

 

Utvalgte populærvitenskapelige arbeider